Kiếm 20% cho lượt giới thiệu!

Chỉ áp dụng khi bạn đã từng trải nghiệm và hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ của Coach Phan Thái Tân.

Bạn có biết một số gia đình hoặc bạn bè muốn giảm cân-giảm mỡ bụng bằng chương trình HomeFit không? Hay bạn có một blog về sức khỏe với đối tượng mà bạn muốn quảng bá chương trình HomeFit?

Nếu vậy, bạn có thể kiếm được tới 20% hoa hồng trên giá bán hàng bằng việc trở thành Cộng tác viên của Coach Phan Thái Tân.

Các bước đăng ký:

  • Bước 1. Bạn đăng ký chương trình tiếp thị liên kết
  • Step 2. After you have been approved, you’ll need to log into Teachable to generate your affiliate links. (More on that in the next lesson).
  • Step 3. Share your link with your family or friends (or on your website)!

If someone purchases the program through your affiliate link, you will receive a 40% commission on the total sales price!

Note that simply telling someone about the program does not quality for a commission. The purchase MUST be made through your affiliate link.

All affiliate sales are subject to the terms of the affiliate policy.

If you are interested in becoming an affiliate for Avocadu, please read the policy above in full and then submit an application at the bottom of the page.

[affiliate_area]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

facebook-icon
zalo-icon
mail-icon