Chính Sách Riêng Tư

Cập nhật ngày: 05/02/2022.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Khi Chính sách riêng tư (còn gọi là chính sách bảo mật) này đề cập đến “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”, có nghĩa là nó đề cập đến Phan Thái Tân, Dr Tân, Dr Tân HomeFiT, Cty TNHH HomeFiT Academy.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (“Trang web”), bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách riêng tư này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách riêng tư của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi và cập nhật đó. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Chính sách riêng tư này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Trang web, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thu Thập – Xử Lý Thông Tin

Thông tin chúng tôi có thể thu thập

 • Thông tin cá nhân. Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân , và có thể được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua việc khảo sát biểu mẫu, đăng ký tài khoản, đăng ký email… Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh,… Bằng cách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin đó theo Chính sách riêng tư này.
 • Thông tin không thể nhận dạng được. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng nhận và lưu trữ một số thông tin cá nhân không thể nhận dạng. Thông tin như vậy được thu thập một cách thụ động bằng nhiều công nghệ khác nhau, không thuộc nội dung ở định nghĩa thuật ngữ “thông tin cá nhân” ở trên, chẳng hạn như tổng số khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, số lượng khách truy cập vào mỗi trang trên Trang web của chúng tôi, tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách truy cập và cách người dùng của chúng tôi sử dụng và tương tác với Dịch vụ. Đôi khi, cty TNHH HomeFiT Academy cũng tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng dựa trên Thông tin Cá nhân và các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi. Nghiên cứu này có thể được biên soạn và phân tích trên cơ sở tổng hợp, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp và không thể nhận dạng này với các chi nhánh, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi, và bạn yên tâm rằng những thông tin này sẽ không thể nhận dạng được bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ số liệu thống kê người dùng tổng hợp để mô tả Dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng, và cho các bên thứ ba khác vì các mục đích hợp pháp khác.
 • Cookie. Trong việc vận hành Trang web và Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ gọi là “Cookie” để giúp cung cấp chức năng bổ sung, phân tích việc sử dụng Trang web của chúng tôi chính xác hơn và để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Trang web. Cookie là các tệp có lượng nhỏ dữ liệu bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh mà trang web gửi đến ổ cứng máy tính của bạn khi bạn đang xem trang web. Giống như các trang web khác, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhận dạng phi cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, vị trí địa lý, tùy chọn ngôn ngữ, ngày và giờ của khách truy cập. Thông tin này chỉ được thu thập để phục vụ tốt hơn và hiểu trải nghiệm người dùng của bạn trên Trang web. Nếu muốn, bạn có tùy chọn tắt cookie trên máy tính của mình. Nếu bạn chọn làm như vậy, bạn có thể không xem được tất cả các tính năng và nội dung của Trang web. Nếu bạn quan tâm, trình duyệt Web của bạn có phần “Trợ giúp” giải thích cách nhận thông báo khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt cookie.

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào?

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng nó:

 • để giám sát việc bạn sử dụng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • để trả lời các câu hỏi của bạn;
 • để liên lạc với bạn về các Dịch vụ;
 • và cho bất kỳ mục đích nào khác mà thông tin đã được cung cấp.

Chúng Tôi Lưu Trữ Thông Tin Của Bạn Trong Bao Lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn:

 • trong phạm vị luật pháp cho phép;
 • cho đến khi chúng tôi không còn lý do hợp lệ để giữ nó nữa;
 • hoặc là cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng nó.

Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Nào Với Bên Thứ 3?

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến quyền riêng tư của bạn, và nếu không có sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, sau đây là những trường hợp nhất định mà chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với một số bên thứ ba nhất định mà không cần thông báo thêm cho bạn:

 • trong trường hợp bán công ty, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc các sự kiện tương tự;
 • với các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi làm việc liên quan đến hoạt động của Dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp email hoặc cơ sở dữ liệu; để thực thi Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc các Điều khoản sử dụng khác;
 • nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 • để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phan Thái Tân, HomeFiT, Cty TNHH HomeFiT Academy;
 • để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người sử dụng Trang web hoặc của công chúng;
 • hoặc là để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Quyền Kiểm Soát Của Bạn

Bạn có thể sử dụng Trang web mà không cần cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào. Nếu bạn chọn không cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Trang web hoặc Dịch vụ.

Bảo Vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Quyền Của Bạn

Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền hợp pháp của bạn đối với Thông tin cá nhân của bạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn nếu chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ bạn để thực hiện các quyền sau:

 • Quyền được thông báo. Chúng tôi xuất bản Chính sách Bảo mật này để thông báo cho bạn về những gì chúng tôi làm với Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi cố gắng minh bạch về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Quyền truy cập. Bạn có thể truy cập Thông tin cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn truy cập Thông tin Cá nhân của mình mà chúng tôi đang nắm giữ.
 • Quyền sửa chữa. Nếu Thông tin Cá nhân của bạn mà được chúng tôi lưu giữ không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa lại. Nếu dữ liệu đó đã được chuyển cho bên thứ ba với sự đồng ý của bạn hoặc vì lý do pháp lý, thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ chỉnh sửa dữ liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần chúng tôi chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn.
 • Quyền tẩy xóa. Quyền này đôi khi được gọi là ‘quyền được quên’. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa tất cả Thông tin Cá nhân của bạn và chúng tôi không có lý do pháp lý để tiếp tục xử lý và lưu giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Quyền hạn chế xử lý. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi được phép lưu trữ dữ liệu nhưng không được xử lý thêm. Chúng tôi chỉ giữ đủ dữ liệu để đảm bảo rằng chúng tôi tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai. Nếu bạn muốn chúng tôi hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Chúng tôi sẽ cho phép bạn lấy và sử dụng lại Thông tin cá nhân của mình cho các mục đích của riêng bạn trên các dịch vụ một cách an toàn và bảo mật mà không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thông tin về cách vận chuyển dữ liệu của mình đi nơi khác. Quyền này chỉ áp dụng cho Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu.
 • Quyền phản đối. Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn ngay cả khi nó dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, việc thực hiện quyền hạn chính thức, tiếp thị trực tiếp (bao gồm tổng hợp dữ liệu) và xử lý cho mục đích thống kê. Nếu bạn muốn phản đối, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn nhưng sau đó đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông Tin Trẻ Em

 • Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào qua Dịch vụ.
 • Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin cá nhân trên Dịch vụ.
 • Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và / hoặc Dịch vụ mà không được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Liên Kết Tới Website Khác

 • Trang web và / hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi chúng tôi. Các chính sách và thủ tục mà chúng tôi mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba này, cũng như các liên kết từ Dịch vụ ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các trang web của bên thứ ba này.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web khác.
 • Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.
 • Chúng tôi cũng không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba, hoặc bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
 • Chúng tôi đề nghị bạn nên liên hệ trực tiếp với các trang web của bên thứ ba đó để biết thông tin về chính sách bảo mật của họ. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, yêu cầu, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến bên thứ ba sẽ được chuyển đến bên thứ ba.

Chúng Tôi Có Thể Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi có thể tham gia và ký hợp đồng với các công ty bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ) để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ đám mây. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này bị hạn chế chỉ sử dụng thông tin theo hướng dẫn để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn:

 • theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bạn nếu chúng tôi được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như một phần của quy trình pháp lý. Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm cả yêu cầu từ cơ quan an ninh quốc gia hoặc cơ quan thực thi pháp luật;
 • khi chúng tôi tin rằng, với thiện chí, việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc phản hồi yêu cầu bằng văn bản của chính phủ;
 • hoặc là nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tổ chức mua lại đồng ý bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn theo các cam kết mà chúng tôi đã đưa ra trong Chính sách quyền riêng tư này và tổ chức mua lại sẽ cung cấp thông báo trước khi Thông tin cá nhân, thông tin khách hàng hoặc thông tin doanh nghiệp trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba.

Các Bước Chúng Tôi Thực Hiện Để Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Bạn

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân được cung cấp qua Dịch vụ khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có Internet, email hoặc đường truyền điện tử nào khác hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi, vì vậy bạn nên đặc biệt lưu ý khi quyết định thông tin bạn gửi cho chúng tôi theo cách này.

Bạn Chấp Nhận Chính Sách Riêng Tư Này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận các chính sách và hạn chế được quy định trong Chính sách riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ trên Trang web.

Thay Đổi Chính Sách Riêng Tư

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách Bảo mật này, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách thay đổi ngày “cập nhật lần cuối” trong Chính sách quyền riêng tư này và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ sẽ cho thấy sự đồng ý của bạn với các điều khoản của Quyền riêng tư đã sửa đổi Chính sách.

Câu Hỏi

Chúng tôi có Nhân viên bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý Thông tin Cá nhân hoặc dữ liệu khác của bạn, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng địa chỉ email này: lienhe@drtanhomefit.com.

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi, nhận xét, thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

facebook-icon
zalo-icon
mail-icon